Komunikat – wyniki egzaminów

Szanowni Absolwenci,

informuję, że 8 lipca 2022 r. (piątek) w godz. 9.00-11.00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

Dyrektor Szkoły