Komunikat – Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1. Rok szkolny rozpoczyna się w środę 1 września 2021 r.

2. Msza Święta odbędzie się o godzinie 9:00 (opiekę sprawują rodzice)

3. Rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9:45 odbędzie się na placu szkolnym (w przypadku niepogody na korytarzu szkolnym w reżimie sanitarnym)

4. Spotkanie w klasach z wychowawcami ok. godz.10:00

5. Rodziców proszę, aby do szkoły wchodzili wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły i tylko w koniecznym przypadku.

6. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19 (zachowujemy dystans społeczny, dezynfekujemy ręce, nosimy maseczki)

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak