Komunikat – praca zdalna 9-29 listopada br.

Informuję, że

  • od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.
  • dla klas IV-VIII przedłużone zostaje nauczanie zdalne do 29 listopada br.
  • uczniowie klas I-VIII do 29 listopada br. będą uczyć się w trybie zdalnym poprzez Classroom. Zasady pracy zdalnej dla klas I-III przekażą wychowawcy poprzez wiadomość e-mail.
  • od 9 do 29 listopada br. może być prowadzona działalność opiekuńcza dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Rodzice, którzy chcą skorzystać z zapewnienia opieki dla dzieci (klas I-III) zobowiązani są zgłosić potrzebę poprzez informacje na e-mail: zsp_nowa_wies@onet.pl
  • biblioteka szkolna będzie czynna we wtorki od godz. 8.00 do 14.00, a materiały biblioteczne zostaną rozsyłane przez Classroom.
  • pedagog szkolny będzie pracował zdalnie w poniedziałek w godz. 8.00 – 13.25
  • dla uczniów klas ósmych, którzy potrzebują indywidualnego wsparcia w procesie kształcenia jest możliwość zorganizowania konsultacji. Termin konsultacji ustala nauczyciel (jeżeli zostanie zgłoszona taka potrzeba).
Dyrektor
Waldemar Filipiak