Komunikat – powrót uczniów do stacjonarnej nauki

Informuję, że

1) od poniedziałku 31 maja br. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej (I-VIII) powracają do nauki stacjonarnej w szkole,

2) 1 czerwca br. (wtorek) – Dzień Dziecka – uczniowie nie mają lekcji. Organizowane będą zajęcia klasowe do godziny 11.30,

3) 2 czerwca br. (środa) lekcje odbywają się wg obowiązującego planu,

4) 3 czerwca br.- Boże Ciało,

5) 4 czerwca (piątek) – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Jednocześnie informuję, że 1 czerwca po godzinie 11.30 oraz w piątek 4 czerwca uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, a szkoła może zapewnić opiekę. W trosce o organizację tych dni proszę o deklaracje udziału swoich dzieci w ww. zajęciach. Deklaracje w formie ustnej (w sekretariacie szkoły) lub poprzez wiadomość e-mail (zsp_nowa_wies@onet.pl) proszę przekazać do poniedziałku 31 maja.

Laptopy i komputery stacjonarne wypożyczone do pracy zdalnej proszę złożyć w sekretariacie szkoły.

Dyrektor
Waldemar Filipiak