Komunikat organizacyjny

Informuję, że dziennik elektroniczny został zaktualizowany (przez pierwszy tydzień będzie jeszcze widoczny poprzedni rok szkolny).

Proszę uczniów, aby podczas przerw na korytarzu, świetlicy i na zajęciach w grupach mieszanych stosowali środki ochronne (nosili maseczki).

Proszę rodziców/opiekunów, którzy wchodzą na teren szkolny, aby zachowywali dystans społeczny i stosowali środki ochronne: osłona ust i nosa. Dodatkowo wchodząc do przestrzeni wspólnej szkoły proszę o dezynfekcje rąk.

Odbierając dzieci ze świetlicy proszę o podejście i zapukanie do okna w sali nr 4, a następnie o poczekanie za dzieckiem w przestrzeni wspólnej szkoły.

Przypominam, że do szkoły uczeń :

  • może uczęszczać bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
  • nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów,
  • posiadać własne przybory i podręczniki,
  • nie powinien wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi.
Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak