Komunikat – odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów

Szanowni Absolwenci,
informuję, że 9 lipca 2021 r. w godz. 9.00 -11.00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak