Komunikat dla uczniów

Drodzy Uczniowie,

proszę Was, abyście codziennie zaglądali na e-dziennik oraz swoją skrzynkę e-mail. Otrzymujecie tam informacje i materiały od Waszych nauczycieli.

Proszę również w przypadku braku lub utrudnionego dostępu do e-dziennika o zwrócenie się z pomocą do wychowawcy lub dyrektora za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Życzę Wam wytrwałości i zadowolenia z nauki w innej formie.

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak