Jak odczytywać emocje?

Klasa 3 zrealizowała projekt „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” zorganizowany w roku szkolnym 2020/2021 przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi dołączyli do grona ponad 300 tysięcy uczniów w Polsce, którzy eksperymentują i doświadczają w swojej klasie. Dzieci nauczyły się np. rozpoznawać emocje i uczucia swoje oraz innych. Wiedzą, że można o emocjach mówić, pisać oraz przedstawiać je różnorodnymi artystycznymi formami wyrazu.

Uczniowie wykonali zadania wskazane przez tematy:

  1. Jak ludzie przeżywają emocje ?
  2. Jak wydobywa się emocje?
  3. Jak ukryć emocje w filiżance?
  4. Kto w rodzinie jest najważniejszy?
  5. Czym ludzie różnią się między sobą?
  6. Ile pomysłów mieści się w głowie?
  7. Jak trenować myślenie?=

Uczestnictwo w projekcie rozbudziło ciekawość dzieci otaczającym ich światem. Uczniowie uczyli się owocnej współpracy, trenowali logiczne i kreatywne myślenie m.in. po to, żeby lepiej poradzić sobie w przyszłości – w dorosłym życiu.

Terminowe zrealizowanie zadań wyznaczonych w projekcie umożliwiło uczniom klasy 3 poszerzenie swoich horyzontów edukacyjnych 7 maja. Tego dnia o godz. 10.00 odbył się wykład online poprowadzony przez dr Magdalenę Jarzębowską pt.: „W jakim języku mówią zwierzęta?”. Uczniowie dowiedzieli się z niego, w jaki sposób zwierzęta okazują złość, radość, strach, jak poprzez swoją pozę, kolor, odgłosy, zapach przekazują innym różne informacje. Dzieci również aktywnie uczestniczyły w wykładzie; udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania ekspertki. Uczniowie miło wspominają też możliwość wykonania tańca razem z rajskim ptakiem, następnie – próbę naśladowania tańca pająka,
co okazało się bardzo trudnym zadaniem.

Niektóre wspomnienia z wykonywanych w projekcie zadań przedstawiają zdjęcia (Stonoga. Emocje zawarte w filiżankach. Rakieta NAJ … – Najmniejsza, Najwyższa, Najbardziej uśmiechnięta, Najzwyklejsza, Najdziwniejsza … ) oraz filmiki (Ćwiczenia wzmacniające koncentrację uwagi).

Mirosława Grabowiecka