Dziękujemy

Tegoroczna zbiórka dla chłopaków z DPS  w Zdunach i Broniszewicach oraz dla podopiecznych hospicjum w Pleszewie została przeprowadzona przez klasę czwartą we współpracy z Caritas oraz Wolontariatem SP w Rozdrażewie. W imieniu Sióstr i ich podopiecznych wyrażamy ogromną wdzięczność Wam, Koleżanki i Koledzy oraz Waszym Rodzicom za otwartość serca i hojność. Panu Darkowi i Romanowi dziękujemy natomiast za przyjęcie roli Św. Mikołaja.
Czwartoklasiści
z wychowawczynią