„Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca…”

Prawdziwość słów św. Pawła: „ Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” potwierdziła w tym roku niezwykła hojność darczyńców i ofiarodawców dla Domów Chłopaków w Broniszewicach i Zdunach oraz dla hospicjum w Pleszewie.

Wyrazy ogromnej wdzięczności w imieniu tych Domów i naszym kierujemy do p. Dyrektora SP w Nowej Wsi, który – jak co roku – umożliwił nam przeprowadzenie zbiórki darów dla tych placówek na terenie naszej szkoły. Z całego serca dziękujemy Uczniom naszej szkoły i ich Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły za wielkie serce i mnogość ofiarowanych darów, Wszystkim – tym znanym nam i wielu bezimiennym – Ofiarodawcom i Darczyńcom.

Osobne podziękowania składamy p. Jadwidze i Mirosławowi Udzikom – właścicielom sklepu w Nowej Wsi, Kierownictwu i zaangażowanym Ekspedientkom sklepu, a przede wszystkim hojnym ofiarodawcom – Klientom sklepu.

Wszystkie dary wraz z życzeniami zdołaliśmy przekazać potrzebującym jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Dzielimy się z Wami ich ogromną wdzięcznością i radością.

Dziękujemy wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy pomogli nam w zbiórce i transporcie darów.

Życzymy Wam Wszystkim Kochani Darczyńcy i Wolontariusze
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!