Kiedy byłem dziełem sztuki

,,Każdy z nas nosi w sobie piękno.
Cała sztuka polega na tym,
by umieć je odkryć.”

Eric-Emmanuel Schmitt

Uczniowie klasy III w ramach zajęć z edukacji plastycznej biorą udział w programie „Mali Artyści”. Dzieci wypowiadają się za pomocą różnych technik plastycznych, tworzą ciekawe dzieła, co daje im wiele radości i rozwija wyobraźnię oraz kształtuje spostrzegawczość. Takie zajęcia pozwalają im lepiej zrozumieć, dostrzegać i przeżywać wartości wizualne otaczającego świata.

Karolina Hoffmann-Włoch