Europejski Dzień Języków

W piątek 29 października 2021 roku Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi świętowała Europejski Dzień Języków, który obchodzony jest 26 września w całej Europie. Głównym założeniem tego święta jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować.

Od samego rana wchodzący do szkoły witani byli plakatami, a każdy uczeń otrzymał własną naklejkę z sentencją w obcym języku.
W ten dzień klasy 4,5,7 i 8 przygotowywały w klasach wystawy, gazetki i prezentacje dotyczące wylosowanego wcześniej państwa

Klasa 4 – Francja
Klasa 5 – Hiszpania
Klasa 7 – Anglia
Klasa 8 – Niemcy

Pojawiły się również elementy garderoby charakterystyczne dla danego kraju oraz przekąski własnoręcznie wykonane. Nie zabrakło również flag, znanych zabytków czy muzyki. Wszystkie klasy bardzo się postarały i włożyły mnóstwo wysiłku w przygotowania.
Podczas obchodów uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych z języka polskiego, niemieckiego i angielskiego odszukując ukrytych na terenie szkoły kodów QR, które kierowały do różnych zadań. Kilkoro uczniów odnaleźli wszystkie gry.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Katarzyna Matyniak