Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

1. Dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (Budy, Nowa Wieś, Wyki)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi składają tylko „KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”.

Karty zgłoszeń można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

Poniedziałek
10.00 – 12.30
13:30 – 14:00

Wtorek
7.30 – 11.30

Środa
7.30 – 11.30
12:30 – 14:00

Czwartek
7:30 – 8:00
9.00 – 12.30

Piątek
9.00 – 11.30
12:30 – 13:30

lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.

Załącznik:

2. Dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi składają od 22 do 26 lutego 2021 r. „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

Poniedziałek
10.00 – 12.30
13:30 – 14:00

Wtorek
7.30 – 11.30

Środa
7.30 – 11.30
12:30 – 14:00

Czwartek
7:30 – 8:00
9.00 – 12.30

Piątek
9.00 – 11.30
12:30 – 13:30

lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.

Załączniki: